Privacyverklaring Kosmetiek

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening, vertrouwt u ons uw gegevens toe. We begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en werken er hard aan om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven.

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van Kosmetiek. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Kosmetiek voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverlening aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Kosmetiek verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • het verzenden van nieuwsbrieven;
  • de afhandeling van overeenkomsten, bestelling(en) en informatieverstrekking over het verloop daarvan;
  • opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en Kosmetiek te kunnen uitvoeren;
  • het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Beveiliging

Bij online gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden is te zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Artikel 4: Gegevens van websitebezoek

Ons website adres is: https://kosmetiek.com.
Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Bekijk hiervoor onze Cookieverklaring.

Artikel 5: Gegevens opvragen, aanpassen en verwijderen

Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt kunnen op elk gewenst moment opgevraagd, aangepast of verwijderd worden. U dient hiervoor persoonlijk contact op te nemen met Kosmetiek.

Artikel 6: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer u de dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat de dienstverlening bij ons is beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek.
Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Kosmetiek reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.

Artikel 7: Delen met anderen

Kosmetiek verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 8: Wijzigingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom privacy wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op via welkom@kosmetiek.com.